ویلای شماره ۳۷

ویلا پیلوت-۳خوابه-داخل شهرک-نگهبان تمام وقت-۲۴۰ متر زمین-۱۲۰ متر بنا-پارکینگ متراژ...

نمــایش مشــخصه هــا

ویلای شماره ۳۶

ویلا دوبلکس-۲۵۰ متر زمین-۱۵۰ متر بنای ساختمان-داخل...

نمــایش مشــخصه هــا

ویلای شماره ۳۵

ویلا دوبلکس شهرکی-رویان-بنجکول-۲۳۰ متر زمین-۲۱۰ متر بنا -با جواز ساخت و یند مالکیت- دارای امتیاز آب برق...

نمــایش مشــخصه هــا

ویلای شماره ۳۴

ویلا دوبلکس شهرکی -نارنجبن رویان- ۳۲۰ متر زمین-۲۳۰ متر بنا- سند مالکیت-جواز ساخت-امتیاز آب-برق-گاز-...

نمــایش مشــخصه هــا

ویلای شماره ۳۳

ویلای دوبلکس داخل شهرک در بنجکول رویان ۴۰۰ متر زمین-۳۰۰متر بنا – سند مالکیت -جواز ساخت- امتیاز آب...

نمــایش مشــخصه هــا

ویلای شماره ۳۰

نمــایش مشــخصه هــا