ویلای شماره ۱

نمــایش مشــخصه هــا

ویلا ۲۵۰ متر زمین ۲۰۰ متر بنا

ویلا ۲۵۰ متر زمین ۲۰۰ متر بنا دو دستگاه دوبلکس در...

نمــایش مشــخصه هــا

ویلا ۲۰۰ متر زمین ۹۵ متر بنا

ویلا ۲۰۰ متر زمین ۹۵ متر بنا با وام ده میلیونی داخل...

نمــایش مشــخصه هــا

ویلا ۲۸۰ متری

ویلا ۲۸۰مترزمین ۱۰۵ متر بنا با کلیه امکانات داخل...

نمــایش مشــخصه هــا