ویلای شماره 43

ویلا شیک و مهندسی ساز دوبلکس-4 خوابه-2 تراس-سند6دانگ-پروانه ساخت-380 متر زمین-240 متر بنا قیمت پایه 600.000.000 تومان تخفیف در صورت خرید...

نمــایش مشــخصه هــا

ویلای شماره 35

ویلا دوبلکس شهرکی-رویان-بنجکول-230 متر زمین-210 متر بنا -با جواز ساخت و یند مالکیت- دارای امتیاز آب برق...

نمــایش مشــخصه هــا

ویلای شماره 34

ویلا دوبلکس شهرکی -نارنجبن رویان- 320 متر زمین-230 متر بنا- سند مالکیت-جواز ساخت-امتیاز آب-برق-گاز-...

نمــایش مشــخصه هــا

ویلای شماره 33

ویلای دوبلکس داخل شهرک در بنجکول رویان 400 متر زمین-300متر بنا – سند مالکیت -جواز ساخت- امتیاز آب...

نمــایش مشــخصه هــا

ویلای شماره 32

نمــایش مشــخصه هــا
1