ویلا شماره 42

ویلا دوبلکس-طرحی داخلی و  نمای بیرونی مهندسی ساز-داخل شهرک-بهترین مناطق نور و...

نمــایش مشــخصه هــا

ویلای شماره41

ویلا شیک مدل نیم پیلوت-3خوابه-شهرکی-نگهبان تمام وقت-250متر زمین-130 متر...

نمــایش مشــخصه هــا

ویلای شماره 38

ویلا 3خوابه- مسترلوکـس- طراحی داخلی و بیرونی فوق العاده-زمین 280 متر-بنا 170 متر-داخل شهرک-ویو بینظیر...

نمــایش مشــخصه هــا

ویلای شماره 37

ویلا پیلوت-3خوابه-داخل شهرک-نگهبان تمام وقت-240 متر زمین-120 متر بنا-پارکینگ متراژ...

نمــایش مشــخصه هــا

ویلای شماره 36

ویلا دوبلکس-250 متر زمین-150 متر بنای ساختمان-داخل...

نمــایش مشــخصه هــا

ویلای شماره 31

نمــایش مشــخصه هــا
1